VÕTMESÕNAGA "SOTSIAALT��" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Hälbiva käitumise kui sotsiaalse probleemi konstrueerimine sotsiaaltöö praktikas
2
Pereliikmete väärtushinnangud ja demograafilised käitumiseelistused ning perekonna diskursus Eesti sotsiaaltöö praktikas
3
Ülevaade Tartu linnas lastega, noortega ja reproduktiivses eas perekondadega tehtavast tööst. Spetsialistide nägemus
4
Üliõpilasuurimuse kvaliteedi tagamine rakenduskõrghariduse kontekstis (2005)