VÕTMESÕNAGA "TEADUS" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Tartu teadlaste uuring
2
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni finantseerimissüsteemi evalvatsioon
3
Teadlane ja rahvusvahelised sidemed (TÜ ja TA Tartu inimesed)
4
Aruanne Eesti Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" eesmärkide ja rakendusplaani täitmisest 2007. aastal