VÕTMESÕNAGA "�pingute katkestamine" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Kõrghariduse omandanute ja õpingud katkestanute võrdlus töötasult laekunud tulumaksu põhjal
2
Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijatest (2006)
3
Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijate näitajatest (Kõrghariduse valdkonna statistilised näitajad 2007)
4
Mittenormatiivse õpiedu asjaolud ja motivatsioon
5
artikkel "Haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur" kogumikus "Sotsiaaltrendid 4"
6
Katkestanute uuring Uus algus