VÕTMESÕNAGA "KUTSEHARIDUS" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Teadmistepõhine majandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alane haridus: hetkeolukord ning väljakutsed
2
Inimkapitali väärtustamine Eesti tööturul: üleharitus ja hariduse mittevastavus töökoha nõuetele
3
E-õppe arendamine ja tutvustamine kutseharidust ja kutsekõrgharidust andvates õppeasutustes
4
Haridus ja tööturg Eestis
5
artikkel "Haridus" kogumikus "Sotsiaaltrendid 2"
6
artikkel "Haridustee" kogumikus "Naised ja mehed"
7
kogumik "Kutseharidus 1996-2006"
8
artikkel "Õpilaste heaolu ja tervis" kogumikus "Lapsed"
9
Katkestanute uuring Uus algus
10
Kutseõppeasutuste võrgu korraldamine lähtuvalt regionaalsest spetsialiseerumisest
11
Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood: juhtumiuuring
12
Eesti kutseharidussüsteemi temaatiline ülevaade
13
Tartu ja Lõuna-Eesti tehnikaalase rakenduskõrghariduse optimaalse mudeli ja selle rakendamise tegevuskava väljatöötamine
14
E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides: uuring
15
Tööjõu vajaduse prognoos aastani 2015
16
Eesti puidusektori tööjõuvajaduse prognoos aastateks 2005-2015
17
Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine
18
Kutseõpetajate varasemate õpingute hindamise metoodika rakendamine - TIMA-Balt
19
QUAL-PRAXIS: Kvaliteedi kindlustamine ja praktikale orienteeritud hindamine kutsehariduses
20
Soome ja Eesti täiskasvanute koolitus ja Euroopa Liidu uus hariduspoliitika SuViKo