VÕTMESÕNAGA "�LDHARIDUS" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Tartu üldhariduskoolide lapsevanemate küsitlus
2
artikkel "Haridus" kogumikus "Sotsiaaltrendid 2"
3
artikkel "Haridustee" kogumikus "Naised ja mehed"
4
artikkel "Õpilaste heaolu ja tervis" kogumikus "Lapsed"
5
Soome ja Eesti täiskasvanute koolitus ja Euroopa Liidu uus hariduspoliitika SuViKo