VÕTMESÕNAGA "INNOVATSIOON" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
(Rakendus)kõrgkoolide ja ettevõtete vahelised koostöövõrgustikud ja nende innovatsioonipotentsiaal
2
Aruanne Eesti Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" eesmärkide ja rakendusplaani täitmisest 2007. aastal
3
Haridus ja elukestev õpe sotsiaalse innovatsiooni faktorina. Panus ühiskonna innovatsioonisuutlikkuse kasvu
4
Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon