VÕTMESÕNAGA "�PPEKAVA" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
LÜKKA õppekavaarenduse alaprojekt - Õppekavade toimimise uuring
2
Kvaliteetne matemaatikaharidus läbi rahvusvaheliselt tunnustatud õpetajakoolituse
3
Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumi lõpetajate karjäärivaliku mõjutajana LoteGüm
4
Õpetamise ja koolitamise pädevuste hindamise mudel