VÕTMESÕNAGA "SIIRE" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Tööturule lülitumine Euroopas: vanade ja uute liikmesriikide võrdlus
2
Sisenemine tööturule Eestis: võrdlus EL riikidega
3
Siirdumine tööturule siirdeühiskondades
4
Mõningate kõrgharidusega töötajatele tööd andvate ettevõtete juhtide hinnangud ja ootused 3-e aastase bakalaureuseõppe lõpetajatele