VÕTMESÕNAGA "�PETAJA" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Õpetaja töö ja elu
2
Doktoriõppe kvaliteedi tõstmine kasvatusteaduste valdkonnas
3
Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalsuse indikaatorid
4
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate taseme- ja täiendkoolituse kaasajastamine
5
Kutseaasta seire
6
Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine
7
Kutseõpetajate varasemate õpingute hindamise metoodika rakendamine - TIMA-Balt
8
Kvaliteetne matemaatikaharidus läbi rahvusvaheliselt tunnustatud õpetajakoolituse
9
Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumi lõpetajate karjäärivaliku mõjutajana LoteGüm
10
Teoreetiliselt põhjendatud mudel teaduse olemuse suhtest loodusteadusliku haridusega koolis: õpetaja osa õpilaste suhtumise kujunemisel loodusteadustega seotud karjääri
11
Õpetamise ja koolitamise pädevuste hindamise mudel
12
Põhikooliõpetaja identiteet (PÕHIDENT)