VÕTMESÕNAGA "KUTSEKOOLID/KOLLEDZID" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
(Rakendus)kõrgkoolide ja ettevõtete vahelised koostöövõrgustikud ja nende innovatsioonipotentsiaal
2
Kutseõppeasutuste võrgu korraldamine lähtuvalt regionaalsest spetsialiseerumisest
3
E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides: uuring
4
Koolitusnõudlusest ja lõpetanute rakendatusest tööturul