INSTITUTSIOONIKAART
NIMETUS
Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv
KONTAKT Tiigi 78 - 317 50410, Tartu tel. 375 931 socarch@psych.ut.ee

INSTITUTSIOONIGA SEOTUD UURINGUD:

INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUD

Vihalemm Peeter
Murakas Rein
Rämmer Andu
Dsiss Margus