INSTITUTSIOONIDE NIMEKIRI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Andras (Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon)
10
ARIKO MG
11
Avatud Eesti Fond
12
Balti Meediateabe AS
13
Eesti Demograafia Assotsiatsioon
14
Eesti Humanitaarinstituut
15
Eesti Majandusjuhtide Instituut
16
EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA
17
EESTI NOORSOO INSTITUUT
18
Eesti Raadio Arvutuskeskus
19
Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus
20
Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv
21
EESTI STATISTIKAAMET
22
Eesti Teaduse Sihtasutus
23
Eesti Teadusfond (ETF)
24
Eesti Vabariigi valitsus
25
EMOR Ltd.
26
ENSV kurtide ühing
27
EPMÜ instituudid
28
EPMÜ Maasotsioloogia ja Ühistegevuse Instituut
29
ES Turu-uuringute AS
30
ESTONIAN BUSINESS SCHOOL (EBS)
31
Euroopa Liidu Nõukogu
32
EV Keskkonnaministeerium
33
EV Kultuuri- ja Haridusministeerium
34
EV Maa-amet
35
EV Pôllumajandusministeerium
36
EV Sotsiaalministeerium
37
EV Statistikaamet
38
FAFO Instituut
39
Faktum
40
Helsingi Ülikooli Aleksanteri Instituut
41
Indufor OY
42
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
43
Juutide Rahvusvaheline Salaühing - IMF
44
Kesk Euroopa Ülikool
45
Klaris Uuringud OÜ
46
Kohtla-Järve linnavalitsus
47
Maaelu Arengu Instituut
48
MAI regionaalarengu grupp
49
Mainor
50
Majandus- ja kommunikatsiooniminsteerium
51
OÜ Socio Uuringukeskus
52
Põhjamaade Ministrite Nõukogu
53
PRAXIS
54
RASI ( Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut) Etnopoliit
55
Riigieelarve - sotsiaalteaduste lisafin.
56
Riigikogu MSI
57
Saar Poll
58
Salzburgi Ülikool
59
Sorose Fond
60
TA ajaloodivisjoni sotsioloogiaosakond
61
Tallinna Linnauurimise Instituut
62
Tallinna Pedagoogikaülikool
63
Tallinna Tehnikaülikool
64
TALLINNA ÜLIKOOL
65
Talllinna linna TSN Täitevkomitee
66
Tartu linnavalitsus
67
Tartu Ülikool
68
Teleraadio sotsioloogid
69
Tervise Arengu Instituut
70
Tervishoiu Instituut
71
TÜ Ajakirjandusosakond
72
TÜ Arvutuskeskus
73
TÜ Avaliku halduse ja Sotsiaalpoliitika Osakond
74
TÜ Eripedagoogika
75
TÜ haridussotsioloogia uurimisgrupp
76
TÜ Inimgeograafia òppetool
77
TÜ Pedagoogikaosakond
78
TÜ Politoloogia
79
TÜ Psühholoogiaosakond
80
TÜ Sotsioloogiaosakond
81
Viljandi Maakonnavalitsus
82
Võru instituut
83
Võru Maavalitsus
84
Võrumaa Arenduskeskus
85
ÜRO Euroopa majanduskomisjon