ISIKUKAART
NIMI
Kutsar, Dagmar
KONTAKT Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna Sotsioloogia osakond / Perelabor Dotsent Tiigi 78-230 EE2400 Tartu tööl (27) 375 929 fax (27) 375 440 urmas@psych.ut.ee

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis
Elutingimuste uuring Eestis 1999

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: