ISIKUKAART
NIMI
Murakas Rein
KONTAKT Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna Sotsioloogia osakond Lektor/Teadur Tiigi 78 EE2400 Tartu tööl (27) 375 925 fax (27) 375 900 rein@psych.ut.ee

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus.
Koolinoor 1992: kooliòpilased turumajandusele suunduvas Eestis.
Pòlvkondade eluteed 87
Pòlvkondade eluteed 93
Tartu linna ettevõtlus 1998
TÜ sotsiaalteaduskonna üliõpilaste arvutikasutamine
Ühiselamu üliõpilane
Omanik
Tartu linna ettevõtlus 2000
Tartu linna ettevõtlus 2002
Tartu maakonna ettevõtlus 2003
Lääne-Viru maakonna ettevõtlus

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: