ISIKUKAART
NIMI
Talv Villu
KONTAKT Tartu ▄likooli Sotsiaalteaduskonna Sotsioloogia osakond Tiigi 78 EE2400 Tartu t÷÷l (27) 375 924 fax (27) 375 900 villu@psych.ut.ee

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Eesti noorte haritlaste - ▄likoolide 1992.a. l˛petajate t÷÷h˛ive uurimus.
Koolinoor 1992: kooli˛pilased turumajandusele suunduvas Eestis.
P˛lvkondade eluteed 83
P˛lvkondade eluteed 87
P˛lvkondade eluteed 93

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: