ISIKUKAART
NIMI
Sepp Alar
KONTAKT Vanemuise 46 EE2400 Tartu asepp@ut.ee Tel. 375 891

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Tartu linna haridustööjate hinnangud ametiühingutele 1998

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: