ISIKUKAART
NIMI
Markina Anna
KONTAKT TÜ sotsioloogiaosakond Tiigi 78 Tel 375 924

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Käitumishälvete tekkimise sotsiaalsed pôhjused alaealistel.
Kohtla-Järve linna kriminogeense situatsiooni ja selle arengutendentside analüüs

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: