ISIKUKAART
NIMI
Saaremägi Helle
KONTAKT TÜ sotsioloogiaosakond

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Käitumishälvete tekkimise sotsiaalsed pôhjused alaealistel.
Kohtla-Järve ja Narva kooli ôpilaste hinnang kodulinnale ja tulevikukavatsused.

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: