ISIKUKAART
NIMI
Marksoo Ann
KONTAKT

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Kohtla-Järve ja Narva kooli ôpilaste hinnang kodulinnale ja tulevikukavatsused.
Kohtla-Järve ja Narva töötajate hinnang kodulinnale ja rändekavatsused.
Viljandi ôpilaste hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
Viljandi noorte töötajate hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: