ISIKUKAART
NIMI
Ainelo Jaan
KONTAKT

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Viljandi ôpilaste hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
Viljandi noorte töötajate hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: