ISIKUKAART
NIMI
Saar Jüri
KONTAKT

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Kohtla-Järve linna kriminogeense situatsiooni ja selle arengutendentside analüüs
Kuritegevuse profülaktika 1986 - 1990
Kuulmispuudega inimesed 1985-1989

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: