ISIKUKAART
NIMI
Ahven Andri
KONTAKT

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Kohtla-Järve linna kriminogeense situatsiooni ja selle arengutendentside analüüs

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: