ISIKUKAART
NIMI
Lòo Arno
KONTAKT Maaelu Arengu Instituudi teadur, TÜ Sotsioloogiamagister (1995) Tuglase 13 - 25, pk 317 51014 Tartu tel/fax (27) 421 753 mai@server.ee Arno.Loo@mail.ee Uurimisalad: A-st 1977 autorina või/ja muus funktsioonis osalenud kümnetes uurimisprojektides, mis käsitlevad Eesti maamajanduse ja regionaalarengu sotsiaalprobleeme. U 50 teadustr-t. Maaelu Arengu Instituudis olnud uue, regioonisotsioloogilise uurimisstrateegia algataja ja praktiline väljaarendaja, valdade sotsiaalarengu monitooringu teostaja. ETF grandi 3558 "Regioonisotsioloogia: territoriaalse, sotsiaalse ja inimarengu kompleksuuring maakonnas" põhitäitja, 1998-1999. Autori osavõtul ning metoodika järgi on aastatel 1995?1999 teostatud kokku viis majandussotsioloogilist küsitlusuuringut, mille valimid hõlmavad kokku paar tuhat täistööealist inimest tosinast eri maakonnast. Kasutatud on ka teiste, aastail 1978-1993 meie osalusel tehtud küsitlusuuringute andmeid ja tulemusi. Uuringute tulemused on põhiosas esitatud käsikirjaliste aruannete kujul ning on kättesaadavad pöördumisel kas tellija/rahastaja või autori poole. · Väitekiri vt http: // www.riigikogu.ee/osakonnad/msi/arnoloo. · 1995?1999. a. küsitlusuuringute andmestik vt. http://www.psych.ut.ee/esta

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Maaelu '78
Suvi 1994. Kes me oleme ja kuhu läheme?
Meie elu ja töö probleeme
Mis on? Mida teha?
Mina ja meie muutuvas maaelus
Kuidas elad maarahvas? Jôudu tööle! Jätku leivale!
Saarlased (Mandril õppivad saarlased)
Maaelu ja Eesti muutuvad olud
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
Sotsiaalsed muutused maal I
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
Teadlased Tartus ja Tartust
Jõgevamaalased

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: