ISIKUKAART
NIMI
Must Olev
KONTAKT Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna Psühholoogia osakond Tiigi 78 EE2400 Tartu tööl (27) 375 912 fax (27) 375 900 olev@psych.ut.ee

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Pingist pinki 86
Pingist pinki 84
Pingist pinki 79
Pingist pinki 90
Meie elu ja töö probleeme
Mis on? Mida teha?
Maaelu '78
Pingist pinki 80
Keskkooliõpilaste vaba aeg
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: