ISIKUKAART
NIMI
Ginter Jaan
KONTAKT

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Kuritegevuse profülaktika 1986 - 1990
Kuulmispuudega inimesed 1985-1989
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
Sotsiaalsed muutused maal I

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: