ISIKUKAART
NIMI
Lätti Ivo
KONTAKT

ISIKUGA SEOTUD UURINGUD:

Kuritegevuse profülaktika 1986 - 1990
Kuulmispuudega inimesed 1985-1989

ISIKUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID: