VÕTMESÕNAGA "T��PUUDUS" SEOTUD UURINGUD
1
Õigusriik II
2
Uusettevõtja Eestis
3
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
4
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
5
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
6
Sotsiaalsed muutused maal I
7
Elutingimuste uuring Eestis 1999
8
Jõgevamaalased