VÕTMESÕNAGA "�PPIMINE" SEOTUD UURINGUD
1
Pingist pinki 79
2
Õpilase kutsevalik
3
Pingist pinki 84
4
Pingist pinki 86
5
Pingist pinki 90
6
Saarlased (Mandril õppivad saarlased)
7
Televisioon, raadio ja mina 1987
8
Loengust eksamini
9
Mina ja malev
10
Kuulmispuudega inimesed 1985-1989
11
Õpetaja töö ja elu
12
Meie linn - minu linn
13
Pingist pinki 80
14
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
15
Eesti noorsoouurimus 1996-98 (valimid kõigist maakondadest)