VÕTMESÕNAGA "HALDUS" SEOTUD UURINGUD
1
Mina ja minu rajoon
2
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
3
Sotsiaalsed muutused maal I
4
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
5
Küla, külavanem ja kohalik omavalitsus