VÕTMESÕNAGA "EESTLASED" SEOTUD UURINGUD
1
Eesti: uus paradigma eesti enamuse ja vene vähemuse suhetes
2
Päevik P1 1984 eesti
3
Päevik P1 1988 eesti
4
Päevik P1 1989 eesti (I nädal)
5
Päevik P1 1989 eesti (II nädal)
6
Päevik P1 1990 eesti
7
Päevik P1 1991 eesti
8
Päevik P4 1989 eesti
9
Päevik P2 1984 eesti
10
Päevik P2 1988 eesti
11
Päevik P2 1989 eesti
12
Päevik P2 1990 eesti
13
Päevik P2 1991 eesti
14
Päevik P3 1984 eesti
15
Päevik P3 1988 eesti
16
Päevik P3 1990 eesti
17
Päevik P3 1991 eesti
18
Päevik P4 1984 eesti
19
Päevik P4 1988 eesti
20
Päevik P4 1990 eesti
21
Avalik arvamus 1988 (Detsember)
22
Arvamusi, ootusi, hinnanguid
23
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)
24
Eesti terviseuuring (eesti ja vene 1996)
25
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
26
Eesti põlisuuring (eesti ja vene) 1997
27
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
28
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
29
Leibkonna sissetulekute ja kulutuste uuring (eesti ja vene 1997)
30
Arvutite ja interneti kasutamine Eesti elanike hulgas 1997
31
Eesti eliit
32
Arvutite ja interneti kasutamine Eesti elanike hulgas 1998
33
Interneti kasutajad Eesti elanike hulgas 1999
34
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis