VÕTMESÕNAGA "SOTSIAALSED PROBLEEMID" SEOTUD UURINGUD
1
Käitumishälvete tekkimise sotsiaalsed pôhjused alaealistel.
2
Info 1979
3
Koolinoor
4
Linnaprobleemid
5
Linlaste elulaad
6
Rahva Hääl 1984
7
Avalik arvamus (vene) 1985
8
Avalik arvamus 1986
9
Teie arvamus (ETV & ER) 1988
10
Elustiil (vene)
11
Teie arvamus vene
12
Mina ja minu rajoon
13
Uusettevõtja Eestis
14
Kuritegevuse profülaktika 1986 - 1990
15
Vene rahvuslik patriotism
16
EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1995
17
EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1994
18
EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1993
19
EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1992
20
EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1991
21
EMORi uurimused poliitilistest hoiakutest 1990
22
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis