VÕTMESÕNAGA "MAAKONNAD" SEOTUD UURINGUD
1
Suvi 1994. Kes me oleme ja kuhu läheme?
2
Ajaleht ja elu' 1979
3
Naine tööl ja perekonnas
4
Mina ja minu rajoon
5
Kuritegevuse profülaktika 1986 - 1990
6
Eesti noorsoouurimus 1996-98 (valimid kõigist maakondadest)
7
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
8
Sotsiaalsed muutused maal I
9
Tartu maakonna ettevõtlus 2003
10
Lääne-Viru maakonna ettevõtlus