VÕTMESÕNAGA "KOHTLA-J�RVE" SEOTUD UURINGUD
1
Kohtla-Järve linna kriminogeense situatsiooni ja selle arengutendentside analüüs
2
Kohtla-Järve ja Narva kooli ôpilaste hinnang kodulinnale ja tulevikukavatsused.
3
Kohtla-Järve ja Narva töötajate hinnang kodulinnale ja rändekavatsused.
4
Vene tele ja raadio Eestis