VÕTMESÕNAGA "T��STUS" SEOTUD UURINGUD
1
Kohtla-Järve ja Narva töötajate hinnang kodulinnale ja rändekavatsused.
2
Viljandi noorte töötajate hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
3
Insener, töö, kvaliteet
4
Mina ja meie
5
Mina, meie ja masin
6
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)