VÕTMESÕNAGA "T�IEND�PE" SEOTUD UURINGUD
1
Uusettevõtja Eestis
2
Eesti maarahva ühismõtted 1994
3
Eesti maarahva ühismõtted 1996
4
Eesti erametsad ja nende omanikud 1995
5
Inimesed maal 1995
6
Mina, meie ja masin
7
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
8
Eesti terviseuuring (eesti ja vene 1996)
9
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
10
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
11
Täiskasvanute koolitus Tartus
12
Sotsiaalsed muutused maal I
13
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
14
Põlvkondade eluteed 79
15
Põlvkondade eluteed 91
16
Jõgevamaalased