VÕTMESÕNAGA "V��RTUSED" SEOTUD UURINGUD
1
Viljandi noorte töötajate hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
2
Viljandi ôpilaste hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
3
Noorsoo uurimine Tallinnas
4
Koolinoor
5
Koolinoorte vaba aeg 1981
6
Kultuur, raadio, televisioon ja meie
7
Kuidas elad maarahvas? Jôudu tööle! Jätku leivale!
8
Vene rahvuslik patriotism
9
Õpetaja töö ja elu
10
Tartu Ülikooli imidzh tartlaste hulgas
11
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis
12
Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i
13
Mina, meedia ja maailm