VÕTMESÕNAGA "T��GA RAHULOLU" SEOTUD UURINGUD
1
Meie elu ja töö probleeme
2
Linnaprobleemid
3
Meie elu ja töö probleeme
4
Teie ja teie laps (1)
5
Naine tööl ja perekonnas
6
Ajakirjanik, ajakirjandus, aeg
7
IME paneel juhtidele
8
IME paneel juhtidele
9
Tallinn 1988
10
Eesti elu (Mainor)
11
Teie arvamus 1975
12
Insener, töö, kvaliteet
13
Infoteenindus Eesti põllumajanduses
14
Linnaprobleemid, Rakvere
15
Töö ja töökaaslased
16
Uusettevõtja Eestis
17
Õpetaja töö ja elu
18
Meie linn - minu linn
19
Mina ja meie
20
Mina, meie ja masin
21
Maaelu ja Eesti muutuvad olud
22
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
23
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
24
Eesti terviseuuring (eesti ja vene 1996)
25
Täiskasvanute koolitus Tartus
26
Tartu linna haridustööjate hinnangud ametiühingutele 1998
27
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
28
Sotsiaalsed muutused maal I
29
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
30
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis
31
Elutingimuste uuring Eestis 1999
32
Sotsiaalpoliitika
33
Põlvkondade eluteed 66
34
Põlvkondade eluteed 69
35
Põlvkondade eluteed 79
36
Põlvkondade eluteed 91
37
Jõgevamaalased
38
Sotsiaal-majanduslik areng maapiirkondades II (Järg uurimusele Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i)
39
Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i