VÕTMESÕNAGA "POLIITILISED IDEOLOOGIAD" SEOTUD UURINGUD
1
Õigusriik I
2
Majandusjuht 1
3
Õigusriik II
4
Teie arvamus 1991
5
Avalik arvamus 1988 (Detsember)
6
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)