VÕTMESÕNAGA "SISSETULEKUD" SEOTUD UURINGUD
1
Linlaste elulaad
2
Meie elu ja töö probleeme
3
Naine tööl ja perekonnas
4
Teie arvamus (ETV & ER) 1988
5
Perekond ja kodu
6
Eesti elu (Mainor)
7
Elustiil (vene)
8
Majandusjuht 2
9
Teie arvamus 1975
10
Teie pere majapidamine' 84
11
Uusettevõtja Eestis
12
Eesti maarahva ühismõtted 1994
13
Kodu intervjuu
14
Arvamuse uurimus
15
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
16
Leibkonna sissetulekute ja kulutuste uuring (eesti ja vene 1997)
17
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
18
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
19
Teadlased Tartus ja Tartust