VÕTMESÕNAGA "T��AEG" SEOTUD UURINGUD
1
Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus.
2
IME paneel juhtidele
3
Tallinn 1988
4
Teie ja teie laps (2)
5
Insener, töö, kvaliteet
6
Infoteenindus Eesti põllumajanduses
7
Linnaprobleemid, Rakvere
8
Töö ja töökaaslased
9
Uusettevõtja Eestis
10
Mina ja meie
11
Mina, meie ja masin
12
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
13
Põlvkondade eluteed 91