VÕTMESÕNAGA "MEES" SEOTUD UURINGUD
1
Perekond ja kodu
2
Kodu intervjuu
3
Eesti terviseuuring (eesti ja vene 1996)
4
Eesti põlisuuring (eesti ja vene) 1997