VÕTMESÕNAGA "NAINE" SEOTUD UURINGUD
1
Naine tööl ja perekonnas
2
Perekond ja kodu
3
Kodu intervjuu
4
Eesti terviseuuring (eesti ja vene 1996)
5
Eesti põlisuuring (eesti ja vene) 1997