VÕTMESÕNAGA "PERSONALIJUHTIMINE" SEOTUD UURINGUD
1
Mina, juht (eestl.)
2
IME paneel juhtidele
3
Juht, majandus, tulemused 1988
4
Tallinn 1988
5
Majandusjuht 2
6
Majandusjuht 3
7
Insener, töö, kvaliteet
8
Uusettevõtja Eestis
9
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
10
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)