VÕTMESÕNAGA "SOTSIAALNE MUUTUS" SEOTUD UURINGUD
1
Teie arvamus (ETV & ER) 1988
2
Avalik arvamus 1988 (1)
3
Õigusriik I
4
Elustiil (vene)
5
Majandusjuht 1
6
Rahva Hääl 1990
7
Teie arvamus vene
8
Õigusriik II
9
Majandusjuht 2
10
Majandusjuht 3
11
Teie arvamus 1991
12
Eksperthinnang perestroikale
13
Mina ja minu rajoon
14
Avalik arvamus 1988 (Detsember)
15
Uusettevõtja Eestis
16
Vene rahvuslik patriotism
17
Maaelu ja Eesti muutuvad olud
18
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
19
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
20
Eesti põlisuuring (eesti ja vene) 1997
21
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
22
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
23
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis