VÕTMESÕNAGA "MAAELU" SEOTUD UURINGUD
1
Eesti maarahva ühismõtted 1994
2
Eesti maarahva ühismõtted 1996
3
Kuidas elad maarahvas? Jôudu tööle! Jätku leivale!
4
Maaelu '78
5
Mina ja meie muutuvas maaelus
6
Suvi 1994. Kes me oleme ja kuhu läheme?
7
Meie elu ja töö probleeme
8
Juht, majandus, tulemused 1988
9
Loengust eksamini
10
Infoteenindus Eesti põllumajanduses
11
Mina ja malev
12
Mina ja minu rajoon
13
Inimesed maal 1995
14
Eesti maarahva kongressi delegaatide küsitlus.
15
Setomaa põlisasustuse säilimise võimalused.
16
Maaelu ja Eesti muutuvad olud
17
EMORi ajakirjandusuuringud
18
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
19
Sotsiaalsed muutused maal I
20
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
21
Jõgevamaalased
22
Sotsiaal-majanduslik areng maapiirkondades II (Järg uurimusele Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i)
23
Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i
24
Küla, külavanem ja kohalik omavalitsus