VÕTMESÕNAGA "LAHUTAMINE" SEOTUD UURINGUD
1
Naine tööl ja perekonnas
2
Eesti pere- ja sündimusuuring (eesti ja vene 1997)