VÕTMESÕNAGA "SOTSIALISEERUMINE" SEOTUD UURINGUD
1
Koolinoor
2
Kuritegevuse profülaktika 1986 - 1990
3
Eesti eluolu uuring (eesti ja vene 1994)
4
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)