VÕTMESÕNAGA "LINNAD" SEOTUD UURINGUD
1
Viljandi noorte töötajate hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
2
Viljandi ôpilaste hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
3
Noorsoo uurimine Tallinnas
4
Linnaprobleemid
5
Linlaste elulaad
6
Tallinn 1988
7
Õigusriik II
8
Linnaprobleemid, Rakvere
9
Meie linn - minu linn
10
Meie elame Tallinnas
11
Eesti noorsoouurimus 1996-98 (valimid kõigist maakondadest)