VÕTMESÕNAGA "VILJANDIMAA" SEOTUD UURINGUD
1
Viljandi ôpilaste hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
2
Viljandi noorte töötajate hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
3
Maaelu '78
4
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
5
Sotsiaalsed muutused maal I