VÕTMESÕNAGA "IDA-VIRUMAA" SEOTUD UURINGUD
1
Kohtla-Järve ja Narva töötajate hinnang kodulinnale ja rändekavatsused.
2
Kohtla-Järve ja Narva kooli ôpilaste hinnang kodulinnale ja tulevikukavatsused.
3
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs